Συντάκτης: Pepi Lagonika

Γυρνάει τον κόσμο από παιδί, αλλά η μεγάλη αγάπη της είναι η Μάνη, απ΄όπου και κατάγεται. Στο Mani Traveler, σε facebook και instagram, θα βρεις κάθε λόγο για να πας Μάνη τώρα!